Feb. 7, 2005

down a dimly lit alley, side by side

moment na naman

x: kailangan ihatid pa kita sa checkpoint? layo.

me: o di sige, wag na lang.

x: de, sige. pero hanggang kalahati lang.

me: de, wag na lang. mga ganyang usapan, all or nothing.

x: de, compromise!

me: kalahati na naman. lagi na lang compromise. di na nga, wag na.

x: eto na nga't nakikipagcompromise.

me: lagi na lang compromise. kalahati. yan problema sa yo eh. gusto mo, kung hanggang saan mo lang gusto, yun lang.

x: sa paglalakad lang ba ito papuntang checkpoint...

me: di, sa lahat ng aspeto. (beat) may mga taong dinedeserve yung buo. at isa ako sa mga taong yun.

x: (beat) galit ka ba?

me: hindi.

x: eh bakit parang galit ka?

me: (beat) di. ina-affirm ko lang sa sarili ko na hindi ako pang-kalahati lang.

***

hurts to be away, hurts to be around. *sigh*