Aug. 3, 2006

bentang variation

sa isang bagong food store sa philcoa:

krista: ate, alam mo na ba yung knock-knock na interrupting cow?

me: ano?

krista: knock-knock.

me: who's there?

krista: interrupting cow.

me: interrupti--

krista: MOOOOO.

me: (enlightened) aaaahh.

krista: eto pa, knock-knock.

me: who's there?

krista: confused interrupting cow.

me: (huh?) confused inte--

krista: MEOW.

>>> POTANGENA!

(For a while there, akala ko bading yung cow. hahaha.)