Feb 22, 2007

it must be the gasoline

scene: there’s gasoline in the early morning air.

rissa: walang definite moment e. bigla na lang, tsug. gusto ko na siya.

me: naku. tsug. yan ang tunog ng pusong nagkakamali.

(meaningful pause)

tere: pwede! ka-blog-blog yan!

sometimes i wonder where i get these lines. parang… heath hedger. (rissa, 2007) or, anumubako-girls. (c.2004)